Tekstil Endüstrisi Otomatik Atık Su Arıtma Sistemleri ile Çevresel Uyumun Sağlanmasına Katkıda Bulunuyor

Otomatik atık su arıtma sistemleri, tekstil endüstrisinin yerel standartlar ile uyumunun devam etmesine yardımcı olurken arıtma, işçilik ve bertaraf maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

 

Kumaş, boya, bez, ip veya iplik kullanan tekstil üretim tesisleri ve tüm tekstil imalat endüstrisi, atık su konusunda yerel atık su yönetmelikleri ile uyum içinde olmalıdır. Çevresel etkiler ile ilgili ajanslar 65 maddeyi ve bu maddelerin içinde bulundukları sınıfları çevre kirliliğine yol açan “zehirli kirleticiler” olarak tanımladı ve bunların 126’sı “öncelikli” toksik kirleticiler olarak belirlendi. Bu kurallara uymamak, hızla yükselecek ciddi para cezalarıyla sonuçlanabilecek.

 

Tipik olarak, tekstil üretim süreçlerinde ortaya çıkan atık su ile tüm dünyada kamu veya özel atık su arıtma tesisleri tarafından yönetilen ortak belediye atık sularını birbirinden ayıran belirleyici özellikler bulunmaktadır.Tekstil endüstrisinde, tekstil tasarımında kullanılan boyalar, sentetik ve doğal boyarmaddeler, sakız koyulaştırıcı (guar) ve çeşitli ıslatıcı maddeler, pH tamponları ve boya geciktiriciler veya hızlandırıcılar içeren atık su ortaya çıkar.

 

Tekstil endüstrisinde kumaş üretimi, boyama işleminde büyük miktarda su gerektirir. Boyama işlemi sırasında su kirlendiğinden, üreticiler atık su konusunda yerel atık su yönetmelikleri ile uyum içinde olmalıdır ve sudaki kontaminasyonu gidermeleri gerekir.

 

Tekstil imalat endüstrisi için bu, kirletici maddeleri sudan etkin bir şekilde ayıran ve böylece yasal olarak kanalizasyon sistemlerine deşarj edilebilmesi ve hatta yeniden kullanılabilmesini sağlayan bir atık su arıtma sisteminin kurulması anlamına gelir.

 

Bununla birlikte, geleneksel atık su arıtma sistemleri, genellikle birden fazla uygulama adımı, çeşitli kimyasallar ve önemli miktarda emek gerektiren karmaşık işlemler olabilir. Bu sürecin otomatikleştirildiği iddia edilen durumlarda bile, çoğu zaman teknisyenlerin ekipmanı bizzat izlemesi gerekir. Bu genellikle karıştırma ve ayırma, kimyasalların eklenmesi ve sürecin ilerlemesini sağlamak için gereken diğer görevlerin gözetimini içermektedir. O zaman bile, nihai olarak elde edilen su hala zorunlu gereksinimleri karşılamıyor olabilir.

 

Tekstil endüstrisinin ortaya çıkardığı atık suyun gerekli ödemesi yapılarak taşınması da seçenekler arasında olsa da, olağanüstü maliyetlidir. Buna karşılık, endüstriyel atık suyu kaynağında arıtmak çok daha uygun maliyetlidir, bu nedenle arıtılmış atık su bir kanalizasyona akıtılırken arıtılmış çamurumsu madde bir TCLP (Toksisite Karakteristikleri Filtreleme Prosedürü) testinden geçtikten sonra yerel bir çöplükte tehlikeli olmayan atık olarak bertaraf edilebilir.

 

Neyse ki, yerel atık su yönetmeliğine uygun davranmak, tam otomatik atık su arıtma sistemleriyle çok daha kolay hale geldi. Bu tür sistemler, yasal atık su gereksinimlerini güvenilir bir şekilde karşılamakla kalmaz, aynı zamanda uygun Cleartreat® ayırma maddeleri de kullanıldığında arıtma, işçilik ve bertaraf maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Uygun Maliyetli, Otomatik Atık Su Arıtma Sistemleri

 

 Emek yoğun, çok aşamalı süreçlerin aksine, tam otomatik atık su arıtma sistemleri, tekstil üretim tesislerinde maliyetleri düşürürken, genellikle tek aşamalı bir süreçle üretimi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Otomatik bir atık su arıtma sistemi, zorunlu gereksinimlere uyarken ekipmanı bizzat izleme ihtiyacını ortadan kaldırabilir. New York merkezli tam otomatik artma sistemleri, Cleartreat ayırma maddeleri, torba filtreler ve aksesuarlar dâhil olmak üzere atık işleme ekipmanı ve çözümleri üreticisi, endüstriyel dağıtımcısı ve entegratörü olan Sabo Industrial Corp’un tekstil endüstrisi danışmanlarına göre, bu tür otomatik sistemler çökelmiş katı maddeleri, emülsifiye edilmiş yağı ve ağır metalleri ayırıyor ve kirleticileri kapsülleyerek dakikalar içinde kolayca suyu süzülebilir bir çamur üretiyor.

 

Su daha sonra genellikle bir su süzme tablası veya torba filtreler kullanılarak kanalizasyon sistemlerine boşaltılmadan önce veya proses suyu olarak yeniden kullanım için daha fazla filtrelenmeden önce ayrılır. Suyunu süzme işlemi için diğer seçenekler arasında bir filtre presi veya döner tamburlu vakum kullanılması yer alır. Ortaya çıkan katıların sızdırma yapmadığı ve tehlikeli olmadığı görülecektir, bu nedenle gerekli tüm testleri geçecektir.

 

Bu sistemler manuel yığın işleyiciler, yarı otomatik ve tam otomatik olarak mevcuttur ve suyun yeniden kullanımı için kapalı döngü sistemi olarak tasarlanabilirler veya kanalizasyon sistemine yasal olarak boşaltılabilir uygunluğa sahip atık su sağlayabilirler. Yeni, tamamen özelleştirilmiş bir sistem her zaman gerekli değildir. Mümkün olan çoğu durumda bir tesisin mevcut atık su arıtma sistemlerine ekleme yapmak veya bunları değiştirmek daha hızlı ve daha uygun maliyetli olabilir.

 

Bununla birlikte, ortaya çıkan her atık su kendi endüstrisine ve uygulamasına özgü olduğundan, her atık su arıtma çözümü uygulamaya uygun veya özel olarak uyarlanmalıdır. Sabo Industrial firmasındaki tekstil endüstrisi danışmanları, yeni bir sistemin potansiyel maliyet tasarruflarını ve etkinliğini değerlendirmede ilk adımın, atık sudan kimyasal yapısını belirlemek için numune almak ve ardından yerel su otoritesi gereksinimlerinin tam bir incelemesini yapmak olduğunu söylüyor.

 

Arıtılacak atık su hacmi de analiz edilerek bir yığın birimine mi yoksa geçiş sistemine mi ihtiyaç olduğu belirlenir. Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar arasında boyut kısıtlamaları da bulunmaktadır, böylece arıtma sistemi tesisin mevcut karbon ayak izine uyum sağlayacaktır.

 

Ayrıştırma Kimyasalları

Atık su arıtma ekipmanlarının otomatikleştirilmesindeki tüm gelişmelere rağmen, bu tür bir sistem, katıların güvenli ve etkili bir şekilde ayrıştırılabilmesi için atık sudaki katılarla topaklaşan etkili ayrıştırma kimyasalları gerektirir.

 

Atık su arıtımında kullanılan ayrıştırma kimyasallarının önemi nedeniyle Sabo Endüstriyel, ClearTreat adlı atık su arıtma kimyasalları serisinde özel bir tür bentonit kil kullanır. Bu atık su arıtma kimyasalları serisi, yağ ve su emülsiyonunu kırmak, ağır metallerin giderilmesini sağlamak ve topaklanma, bir araya gelerek yığılma ve çökelmiş katı maddelerin çıkarılmasını desteklemek için formüle edilmiştir.

 

Bentonit, organik kirleticileri, ağır metalleri, besin maddelerini vb. uzaklaştırılması adına atık su arıtma uygulamaları için özellikle etkili bir emicidir ve iyon değişimi yapan net negatif yüke sahip geniş bir spesifik yüzey alanına sahiptir. Bu nedenle, bentonit zararlı maddeleri etkili bir şekilde kapsüllemek için gereklidir. Bu, genellikle, süreç ve bertaraf maliyetlerini azaltan tek aşamalı bir uygulama ile elde edilebilir.

 

Buna karşılık, polimer bazlı ürünler toksinleri kapsüllemez, bu nedenle bu tür ayrıştırma kimyasalı kullanan sistemler, atık maddelerin zaman içerisinde ya da daha fazla çalkalama nedeniyle geri sızmasına daha yatkındır.

 

Günümüzün otomatik sistemleri ve en etkili Cleartreat ayrıştırma kimyasalları, tekstil endüstrisi üretim tesislerine yerel yönetmeliklerle uyumlarının devam etmesi için kolay, uygun maliyetli bir alternatif sağlayabilir. Bu sistemlerin bir maliyeti olmasına rağmen, fazla bakım gerektirmezler ve para cezası ödemek veya bertaraf için taşınmasından rahatlıkla daha ekonomik olabilirler.