Oerlikon Suni Elyaf Bölümü, Sürdürülebilirliğe Önem Veriyor

Oerlikon Suni Elyaf Bölümü’nde sürdürülebilirlik, kendi müşterileri ve çalışanları ile olan tüm ilişkilerinde temel ilke olmuştur. Oerlikon Barmag ve Oerlikon Neumag markaları ile şirket, suni elyaf, tekstüre makineleri ve BCF, kesikli elyaf iplikçilik ve nonwoven sistemlerinin filament iplik makineleri alanında önde gelen bir markadır. Oerlikon Group Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı André Wissenberg, Oerlikon Suni Elyaf Bölümü altında geliştirilen geleceğe yönelik ürünler ve uygulamaları hakkında bilgi verdi…

Sürdürülebilirlik unsuru Oerlikon Suni Elyaf Sektörünün kurumsal kültürü için ne kadar önemlidir?

André Wissenberg: Sürdürülebilirlik, daima Oerlikon Suni Elyaf Bölümü’nde önemli bir rol oynamıştır. Dünya çapındaki 2500 çalışanımız tarafından gerçekleştirilen yeni ürünler ve müşteri çözümlerinin yanı sıra üretim, imalat, montaj ve satış ve servis gelişmeleri, her zaman kaynaklardan tasarruf etme ve çalışanları koruma gereksinimine bağlı olmuştur. Bu nedenle, diğer şeylerin arasında yıllar geçtikçe diğer ‘Sağlık, Güvenlik ve Çevre’ girişimleri sayesinde sürekli olarak genişlettiğimiz e-kayıt (e-save) programımızı 2004 yılında tanıttık.

Çalışanlarınız şirketin kendini sürdürülebilir olarak tanıtmasından dolayı hangi avantajları elde edeceklerdir?

André Wissenberg: Sürdürülebilirlik, üç alanla ilişkilidir: ekonomi, çevre ve toplum. Biz, müşterilerimiz ve özellikle çalışanlarımız için bu üç alanda sürekli olarak iyileştirmeler yapıyoruz. Örneğin üretimde, son yıllarda Oerlikon İşletme Mükemmelliği programının bir parçası olarak uygun olan tüm üretim tesislerinde prosesleri geliştirdik.

Remscheid’da yeni geliştirilen Tek Parça Akışı Kavramı, yeni Wings Poy 1800 üretim hattı ve çapraz kirişlerin üretimi için uygulanmıştır. Bu bize, sadece üretim kapasitesini %15 artırma olanağı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda montaj işçileri için de ergonomik faydalar sağlamıştır. Böylece, enerji tüketimini azaltmak da mümkün olmuştur. O zaman, diğer Alman siteleri, Çin, Hindistan ve ABD’ deki uluslararası siteleri kullanıyoruz. Sağlık ve güvenlik ile ilgili olarak da mümkün olduğunca aşırı derecede faal olmaya gayret gösteriyoruz. Çalışanlarımız, yaşına uygun iş istasyonu optimizasyonundan ve dinlenme odalarının yeni tasarımından ve kantininde sunulan yiyeceklerden faydalanabilirler.

Oerlikon Suni Elyaf Bölümü kendi atık araştırma ve geliştirmeleri için ne tür finansal ve insan kaynaklarına sahiptir?

André Wissenberg: Tüm Oerlikon Grubu,  kendi lider teknolojik konumunu güçlendirmek için sürekli olarak yeniliklere yatırım yapıyor. 2014 yılındaki Araştırma ve Geliştirme (Ar&Ge) giderleri, önceki yıla nazaran, cironun %4 oranı olan %19,8’den 121 milyon İsviçre Frangına artmıştır. Somut bir deyişle, geçen yılın Ar&Ge faaliyetleri 108 yeni patent başvurusu ile sonuçlanmıştır.

Oerlikon Barmag ve Oerlikon Neumag markalarıyla, suni elyaflar, tekstüre makineler ve BCF, kesikli elyaf iplikçilik ve nonwovenlar için filament iplikçilik sisteminde dünya lideri olarak Oerlikon Suni Elyaf Bölümü, tüm tekstil katma değer zinciri süresince çözümler sunar. Müşterilerimize, daima son teknolojiyi sunuyoruz. Yıllık 30 milyon İsviçre Frangı civarında Ar&Ge harcamaları, 200’den fazla mühendisi ve hemen hemen 1200 patentiyle, yıllardır yapay elyaf endüstrisinde lider yenilikçi konumumuz üzerine inşa edilmiştir.

Müşterileriniz sürdürülebilir teknolojiler ve bu iki markanın ürünlerinin dikkate değer enerji verimlilikleri için ödeme yapmaya hazır mıdır?

André Wissenberg: Evet, çünkü bizim çözümlerimiz rekabet gücünü arttırır ve ilk bakışta çok maliyetli görünmesine rağmen, diğer çözümlerle karşılaştırıldığında onlara yatırım alanında hızlı bir dönüş elde etmek için olanak sağlar. Müşterilerimiz, orta ve uzun vadede karlılık ve kalite açısından teknolojik çözümlerimiz ile çok daha başarılıdır.

“e-kayıt (e-save)” felsefesi ve bunun dört alt bölümü ardında neler vardır?

André Wissenberg: Oerlikon Suni Elyaf Bölümü’nün teknoloji lideri konumu, geleceğe yönelik gelişmeler ve yakın ortaklıklar üzerine kurulan hatırı sayılır derecede önemli olan kurumsal kültüre dayanır. Üstün performans, yenilikçi kapasite, bütünlük ve takım ruhu,  günlük işlerimizi şekillendiren ve çalışanlarımıza karşı ölçüldüğünde onları mutlu edecek olan sonuçlar olan değerleridir.

“e-kayıt (e-save)” felsefemizin sürekli genişlemesiyle, yüksek nitelikli, yenilikçi çözümler ile suni elyaf endüstrisi için sürekli değer yaratma ve artırma peşindeyiz. Sektörde, uzman olarak dünya çapında tanınıyoruz. Bu, yapay elyaf üretim teknolojisinin tüm alanlarında 90 yılın üzerindeki deneyimimiz sayesindedir. Bu günlerde, tüm yenilikler  ‘enerji, ekonomi, çevre ve ergonomi’ olan “e-kayıt’ın (e-save)” dört yönü altında geliştirilmiştir. Tarafımızdan geliştirilen ürünler ve teknolojiler, müşterilerimize piyasada sürdürülebilir başarıyı garantileme imkanı sağlar.

Tekstil üretimindeki enerji tasarrufunun kapsamı, Oerlikon Suni Elyaf Sektörünün en yeni makineleri kullanılarak ölçülebilir mi?

André Wissenberg: Ya da özellikle yapay liflerin çekilmesi için ürün çözümleri, sürdürülebilir ve ekonomik üretime önemli bir katkı sağlar. Size iki örnek verebilirim: En yeni Wings teknolojisi (Sarıcı Entegre Gode Çözümü), beher ton POY (Önceden Yönlendirilmiş İplik) için %40 oranında ortalama enerji tasarrufu sağlar ve 1990’ların ortalarında üretilen makinelerle karşılaştırıldığında FDY’nin (Tam Çekilmiş İplik) %55’i kadardır. Bu nedenle, en son çözümlerimiz son derece yüksek verimlidir.

Bir diğer örnekte gösterildiği gibi, yeni teknolojilerimiz aynı zamanda verimliliği de artırır: Wings FDY 32-iplik ucu sarıcının en son modelinin verimliliği,  önceki ACW FDY 12-uç modelinden 2.6 kat daha fazladır. Bu daha fazla iplik ucunda ve üretim prosesinin optimizasyonunda etkili olmuştur. Poy sarıcının tasarruf potansiyeli benzerdir.

Oerlikon Suni Elyaf Sektörü endüstriyel üretimin negatif etkilerini nasıl minimumda tutabilir?

André Wissenberg: Endüstriyel üretim, daima çevreyi etkileyecektir. Bu etkileri devamlı olarak minimuma indirerek, harcanan emeğe değer bir gelecek yaratma sorumluluğumuzu vurguluyoruz. Remscheid, Neumünster ve Chemnitz’deki Alman tesislerimizin hepsi DIN ISO 50000-1 sertifikalıdır. Enerji tüketiminde yıllardır %1.5 azalmayı elde etme zorunluluğu, mutlak enerji yönetim programının yürürlüğe sokulmasının gerekli olması demektir. İşlenmiş metalden kesme yağını geri dönüştürmek için santrifüj kullanarak, ısı değiştirici ile yağlama yağlarının işlenmesi, atıkların geri dönüştürülmesi ve enerjinin geri kazanılması, kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde nasıl yönetileceğinin tüm örnekleridir.

Aynı şekilde bu unsurları müşteri tarafına uyguluyoruz: Bunda kullanılan tekstil ürünlerinin ve bileşenlerinin, makinelerinin ve sistemlerinin imalatı, çevre ile ilgili olarak bir dizi sonuç için geleneksel olarak sorumludur. En son bilimsel ve teknolojik bulguları uygulayarak negatif etkileri minimuma indirmeye yardımcı oluyoruz. Diğer şeylerin yanı sıra bunu başaran ürünlerimiz, tüm hammaddelerin mümkün olan en iyi kullanımından yararlanılarak, üretim prosesimizde, emisyonlardaki belirgin bir azalmada, optimal enerji dengelerinde ve bazı alanlarda ve gerekli alanlardaki önemli azalmalarda kullanıldı.

Liflerin yakın gelecekteki faaliyet alanları nelerdir?

André Wissenberg: Hali hazırda bu yılın başında geçmişe dönük piyasa üzerine iki yeniliğimizi başarıyla lanse ettik. Biri iplik türüne bağlı olarak %50’ye kadar azaltan basınçlı havadaki yeni yüksek verimli RoTac³ döner dolaşık açma ünitesiydi, diğeri ise Oerlikon Barmag ve bağlı şirketimiz BBE Mühendislik arasındaki yakın işbirliği ile geliştirilen Wings POY’lu yeni VarioFil rPET idi. Rekabetçi olmaları için imkan sağlamaya devam edecek olan müşteri çözümleri sunmak için tüm ürün yelpazelerimizde yeni teknoloji ve hizmet çözümleri üzerinde çalışıyoruz.

Yeni Oerlikon Barmag ve/ veya Oerlikon Neumag tekstil makinelerini ve ekipmanlarını Techtextil veya ITMA fuarlarındaki sunumlarından söz eder misiniz?

André Wissenberg: ITMA Avrupa yılında, bizim de yapacağımız gibi, piyasaya odaklanan çoğu şirket sektörün önde gelen fuarlarında lanse ediliyor. Bu noktada, kesinlikle Milano’da sunulacak olan yeni filament iplikçilik çözümlerinin hepsini ortaya çıkartacağız. Tüm endüstriyel tekstil ürünleri portföyümüzü sunmak ve endüstriyel iplikler, kord bezli lastik, filtrasyon ve jeotekstil gibi münferit endüstriyel çözümleri müşterilerimizle görüşmek için Techtextil 2015 Fuarı’nı kullandık.

Tekstil makinelerini kendi ileri teknoloji üretim endüstrisinde geliştirmek için çekirdek piyasalardan biri olan Çin’in girişimleri ile başa çıkma stratejiniz nedir?

André Wissenberg: Teknolojinin hemen hemen her alanında, oligopolist olarak yapılandırılmış piyasalarda faaliyet gösteriyoruz ve filament iplikçilik piyasasına örneğin %50’nin üzerinde küresel bir pazar payına ve BCF piyasasında %80’e kadar genişleyen bir paya sahibiz. Belirli Çinli rakiplerimizin gelişmelerini dikkatlice takip ediyoruz. İstikrarlı patent sistemi ve Uluslararası IP departmanı tarafından marka ihlallerinin kovuşturulması, uzmanlığımızı korumaktadır. Karşılaştırılabilir bir biçimde uzun dönemde sabit kalan en önemli üretim prosesleri olarak, bir rakibin, bugünlerde ileri teknoloji alanlarında uygun ürünler sunabilmek için hali hazırda bizim tarafımızdan korunmayan patent kanunları altındaki devrim niteliğinde olan bir proses ile gelmesi gerekir.

Oerlikon Yapay Elyaf Bölümü’nü, VDMA’nın “Mavi Yetkinlik” sürdürülebilirlik girişimine katılması için neler harekete geçirdi?

André Wissenberg: Sektörümüzdeki sürdürülebilirlik açısından bir öncü olarak, “e-kayıt (e-save)” programımızı 2011 yılında VDMA tarafından lanse edilen “Mavi Yetkinlik” girişimi ile birleştirmek mantıklıydı.  Bu her iki taraf içinde sinerjiler yaratır ve ortak olarak dünya çapında VDMA girişimini pazarlayabilir ve böylece Almanya’nın konumunu endüstriyel konumda güçlendirebiliriz.